- Den totale pakkeløsning! - Baseret på teamwork...

PACK IT Engineering ApS - Målsætning og politikker

Kvalitetsmålsætning

Det er PACK IT Engineering målsætning :

 •  at fremstå som en kvalitetsbevidst udbyder af Fylde- og pakkeløsninger, der udfører modul- og systemløsninger af høj håndværksmæssig standard, i overensstemmelse med kundens forventninger og myndighedernes krav
 •  at levere produkter og ydelser i henhold til indgåede aftaler og leveringstider
 •  at kunne rådgive kunder i enhver teknisk og økonomisk henseende, hvad angår Fylde- og pakkeløsninger
 •  at levere produkter og ydelser med de lavest mulige omkostninger under hensyntagen til miljø og sikkerhed 

 

Kvalitetspolitikker


Ydelser

 •  Alle entrepriser skal gennemgå en grundig granskning, og de for kunden væsentlige kvalitetskrav skal være klart og entydigt aftalt. Under arbejdets udførelse skal projektansvarlig føre tilsyn med, at alle aftaler overholdes.
 •   Før der indgås aftaler om opgaver, skal den projektansvarlige sikre sig, at løsningener kvalitetsmæssig acceptabel for virksomheden, og at den kan udføres inden for den ønskede tid. 
 •   Relevante cirkulærer, normer og lignende myndighedskrav registreres og ved vedligeholdes i kvalitetsstyringssystemet. 

 

Kundekontakt

 •  Alle forespørgsler fra kunder skal besvares indenfor 1 arbejdsuge. Dato for afsendelse af evt. tilbud aftales. Ved indgåelse af aftaler skal det sikres, ved grundig analyse af kundens behov og forventninger til virksomheden, at kundens behov bliver opfyldt, og at kunden har accepteret vore løsninger. Alle aftaler med kunden skal dokumenteres.
 •  Ved reklamationer skal kundens henvendelse besvares med et forslag til løsning af problemet inden 5 dage fra modtagelsen af reklamationen. 

 

Kvalitetsforbedringer

 •  Eventuelle fejl på PACK IT Engineering ’s ydelser identificeres, registreres og  disponeres således, at kundens, myndighedernes og egne krav indfries. 
 •  Fejl og forbedringsforslag behandles systematisk for løbende at forbedre kvaliteten af   vore produkter og ydelser. 

 

Systemvedligeholdelse

 •  Kvalitetsstyringssystemets effektivitet og overensstemmelse med de stillede krav som vurderes løbende gennem fastlagte interne kvalitetsaudits. 
 •  Ledelsen evaluerer med fastlagte intervaller kvalitetsstyringssystemets fortsatte  egnethed og effektivitet.